دانلود مداحی یک دشت کشته

دانلود مداحی یک دشت کشته

دانلود مداحی یک دشت کشته

Download Now Button PNG File 300x99 - دانلود مداحی هیهات من ذله


چون قوم بنی اسد رسیدند
یک دشت تمام کشته دیدند
صحرا همه لاله زار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته …

باغی گل و سرو بار داده
گل ریخته سروها فتاده
صحرا تن کشته سر به سر بود
از تن سر کشته در به در بود
از تن سر کشته در به در بود …

گفتند که یارب این چه حال است
این واقعه خواب یا خیال است
این واقعه خواب یا خیال است …
این جسم بریده سر کدام است
تا کیست پسر پدر کدام است
تا کیست پسر پدر کدام است …

اینان که ز سر گذشتگانند
نی آدمیان فرشتگانند
گرآدمی از چه سر ندارند
ورخود ملک از چه پر ندارند
ورخود ملک از چه پر ندارند …

چون قوم بنی اسد رسیدند
یک دشت تمام کشته دیدند
صحرا همه لاله زار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته …

باغی گل و سرو بار داده
گل ریخته سروها فتاده
صحرا تن کشته سر به سر بود
از تن سر کشته در به در بود
از تن سر کشته در به در بود …

این گل، گل گلشن امام است
فرزند حسین تشنه کام است
فرزند حسین تشنه کام است …
بین زارش و زار زار بگری
چون ابر به نوبهار بگری
چون ابر به نوبهار بگری …

چون قوم بنی اسد رسیدند
یک دشت تمام کشته دیدند
صحرا همه لاله زار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته
یک کشته دوصدهزار گشته …

عرفان نادعلی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *